contact us


company name

Guangdong Jianbao Cable Co., Ltd.
company phone
020-82756166
company address
Jianbao Industrial Park, Likou Road, Guangyu Road, Zengcheng, Guangzhou
fax telephone
020-82712623